gefördert durch:

Großrückerswalde

Mein Großrückerswalde

Děti, mládež a rodina

Děti, mládež a rodina

Mnohotvárné kulturní a sociální prostředí, ve kterém si děti a mladiství mohou vyzkoušet se sami realizovat, kde si mohou najít přátele, vynikající nabídka péče o děti i nabídka vzdělání – to vše život v naší obci tolik zpříjemňuje! Objevte přednosti stávajícího společenství, vědomě dodržujícího tradice, a najděte si zde nabídky, které se k vám hodí, budou příležitostí pro váš osobní rozvoj a kvůli kterým se vyplatí zde žít.