gefördert durch:

Großrückerswalde

Gemeindeverwaltung

Obecní rada

Obecní rada

Obecní rada Großrückerswalde: politické zastoupení občanů obce. Informace o struktuře grémia, volby a jednotliví členové obecní rady.

Obecní rada je politické zastoupení občanů obce. Rozhoduje o řízení obce v záležitostech, které mají podstatný význam pro místní společenství a které starosta nemůže sám vykonávat. Rada kontroluje starostu a obecní správu, zejména plnění usnesení. V Sasku se obecní zastupitelstvo volí na pět let. Obecní  rada v Großrückerswalde se skládá ze 16 členů a starosty, který je také jejím předsedou. Členové obecní rady jsou voleni přímo občany. Tito volí ze svého středu místostarostu.

 

Bürgermeister Jörg Stephan (CDU)

Stellvertretender Bürgermeister Johannes Stuhlemmer (CDU)

Udo Milaschewski (CDU)

Kerstin Weber (CDU)

Mario Findeisen (CDU)

Stefan Pechfelder (CDU)

Wolfgang Schönherr (CDU)

Thomas Fiedler (CDU)

Simon Hielscher (CDU)

Werner Graupner (CDU)

Ulrich Wemmer (Pro Großrückerswalde)

André Rösch (Pro Großrückerswalde)

Wolfram Hilbert (Pro Großrückerswalde)

Jens Hubatsch (Pro Großrückerswalde)

André Meier (Pro Großrückerswalde)

Tino Schott (Pro Großrückerswalde)

Jens-Uwe Albrecht (Pro Großrückerswalde)